برای مشتریانی که از طرف مجموعه اعتبار سنجی شوند، طبق فرایندی که شامل عقد قرارداد بین طرفین هم می گردد، می توانند خرید اعتباری، بدون شرط تسویه حساب قبل از ارسال بار، داشته باشند که در چارچوب قرارداد شرایط آن ذکر می گردد.

امید است بدین ترتیب، دغدغه مشتریان، برای صرف وقت، از زمان ثبت سفارش تا دریافت کالا که پروسه تسویه حساب می باشد، حذف گردد و ابتدا کالا را با کمترین زمان دریافت نمایند سپس طبق قرارداد و اعتباری که کسب نموده اند تسویه حساب نمایند.