برای آرامش و آسایش مشتریان و سهولت در ثبت سفارش خود، در هر زمان و مکانی، اپلیکیشن اختصاصی ثبت سفارش برای مشتریان عزیز خود طراحی و قابل استفاده نمودیم.

امیدواریم با مانوس شدن

با اپلیکیشن حاج مسعود بتوانید از مزایای متعدد آن بهره ببرید.