به منظور ارتقای خدمات به مشتریان عزیز ، این مجموعه آمادگی آن را دارد که جهت تکمیل سبد تامین سفارشات مشتریان، تامین محصولات پیشنهادی آنها که در سبد کالایی ارایه شده ما نباشد را بررسی و در راستای تامین آن تلاش نماید، که بدین ترتیب مشتریان، با تامین کننده های محدودتری در ارتباط و تعامل مالی باشند و بتوانند از مزایای اعتباری آن بهره ببرند.