آماده سازی زمین

نخود، به‌ صورت یک‌سال در میان و چرخشی با گندم و جو در یک زمین زراعتی کشت می‌شوند. این حالت چرخشی، باعث تقویت و تجدید نیتروژن(ازُت) خاک می‌شود و دیگر نیازی به استفاده از کودهای نیتروژن دار (ازته) نخواهد بود.

95 درصد سطح زیر کشت نخود بصورت بهاره است.

از برنامه‌های راهبردی افزایش تولید حبوبات به خصوص کشت نخود، تغییر کشت از بهار به پاییز است .پتانسیل تولید در کشت بهاره نسبت به پاییزه کمتر از نصف می باشد.


نحوه کاشت نخود

کشاورزان کاشت نخود را در بازه زمانی ماه های اسفند تا اردیبهشت انجام می دهند  و در صورتی که خاک زمین در حین فرسایش نباشد ، شخم زدن را نیز در فصل پاییز قرار می دهند.

میزان عمق خاک شخم زده  باید ده تا دوازده سانتی متر باشد . همچنین زمین مورد نظر برای کاشت نخود علاوه بر حاصلخیز بودن باید فاقد علف هرز باشد . کشاورزان بذر نخود را در روز های ابتدایی فصل بهار و در صورتی که دمای خاک کمتر از پنج درجه سانتی گراد نباشند می کارند. بذر نخود باید در عمق ۵/۲ تا ۶ سانتی متری و در ردیف

هایی با فاصله ۱۵ سانتی متری کاشته شود. نکته قابل توجه این می باشد که کاشتن متوالی نخود در یک زمین باعث زیاد شدن حشرات و افزایش بیماری ها می شود.در دوران گل دهی ، نخود به شرایط آب و هوایی معتدل نیاز دارد و آب و هوای داغ سبب ایجاد تنش برای گیاه می شود که در نتیجه به کاهش محصول ختم می گردد .

مناسب ترین دما در روز ، ۳۵ درجه و در شب ۱۴ تا ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد. همچنین باید بیان نمود که نخود یک گیاه روز بلند است، یعنی طول روز و درجه حرارت تاریخ گل دهی را مشخص می نماید. هوای ابری و رطوبت

بالا سبب کاهش ذخیره بذر می شوند. میان تعداد شاخه های فرعی و عملکرد گیاه رابطه مستقیم وجود دارد. تراکم بوته نخود در واحد سطح تعداد شاخه های فرعی گیاه و غلاف های آن را کنترل می نماید.

خاک مناسب برای کاشت نخود:

کاشت نخود در بیشتر خاک ها امکان پذیر می باشد ، اما مناسب ترین خاک برای رشد نخود خاک های لومی است که به اندازه کافی در ترکیبشان آهک دارند ، که بهتر است کشاورزان آهک را با شخم پاییزه با خاک مخلوط نمایند. بر خلاف خاک های  آهک دار ، خاک هایی که بافت رسی و سنگین دارند برای کاشتن نخود گیاه مناسب نیستند.

گیاه نخود برای رشد و دادن محصول بیشتر به کود های فسفره پتاس دار و آهک نیازمند می باشد ، استفاده درست از کود نیز در رشد و پرورش گیاه موثر می باشد. هنگامی که گیاه به منیزیم نیاز داشته باشد کشاورزان می توانند از سنگ آهک دولومیت که دارای کلسیم و منیزیم است استفاده نمایند.

برای کاشت نخود در هر هکتار ، ۲۰ کیلو گرم ازت مصرف می  شود. نخود نسبت به شور بودن خاک حساس می باشد و اگر خاک شور باشد این گیاه نمی تواند جوانه بزند، اما در مواردی هم نخود ها  در خاک های شور جوانه می زنند که در نتیجه سبب می شود پروتئین کمتری داشته باشند.

هرس گیاه نخود:

گیاه نخود در برابر علف های هرز دفاع ضعیفی دارد .رشد علف های هرز باعث کاهش  میزان محصول  و دشوار شدن برداشت محصول ها می شود. در میان علف های هرز علف خارلته نسبت به علف های دیگر ضرر بیشتری را به گیاه می رساند . اگر در زمین مورد نظر برای کاشت نخود ، چمن کاشته بوده باشند مشکل سازی

علف های هرز بیشتر می شود. هرس نمودن در بازه ی میان مدت زمان کاشت تا سبز شدن گیاه، علف های هرز را از بین می برد. هنگامی که گیاه نخود سبز می شود باید هرس نمودن را متوقف نمود تا گیاه بتواند به راحتی  نماید .

کنترل بیماری های احتمالی برای زمین های کشت نخود:

یکی از حائز اهمیت ترین بیماري های قارچی که ممکن است برای زمین های کشت نخود پیش بیاید بیماري برق زدگی می باشد . این بیماری هر ساله در هر دو کشت بهاره و پاییزه در مزارع نخود حاصل می شود که خسارت های زیادی

را نیز به همراه دارد. خسارت این بیماری قارچی در کشت پاییزه بیشتر از خسارت در کشت بهاره می باشد.مناسب ترین روش برای کنترل بیماری قارچی برق زدگی ،  استفاده از ارقام مقاوم به این بیماری می باشد. پژمردگی فوزاریومی نخود نیز یکی از بیماري های شایع برای زمین های کشت نخود است ، که بیشتر در کشت بهاره به مزارع نخود خسارت

وارد می نماید. این بیماري بر اثر یک گونه از قارچ ها ایجاد می شود. روش های کنترل این بیماری عبارتند از : تناوب زراعی، تغییر زمان کاشت نخود، استفاده از بذر های عاری از بیماری ، از بین بردن ته مانده های گیاه آلوده و استفاده از قارچکش های ضد عفونی کننده بذر ها .

زمان برداشت نخود ها

هنگامی که پوسته های غلاف نخود به رنگ قهوه ای روشن نزدیک به زرد و یا به رنگ کرم در آیند ، به این معنا است که زمان برداشت نخود ها فرا رسیده است . در هنگام برداشت باید رطوبت بذر نخود میان ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد.

به تاخیر افتادن زمان برداشت سبب افزایش میزان ریزش غلاف یا دانه ها می شود.