روش های پرداخت و ارسال


روش های پرداخت به دو صورت آنلاین و قراردادی می باشد :

پرداخت آنلاین :

پس از نهایی شدن سبد خرید با انتخاب پرداخت آنلاین به صفحه بانک هدایت می شوید و با استفاده از کارت بانکی و رمز دوم می توانید پرداخت خود را انجام دهید.

این روش برای خرید ها در سراسر ایران قابل استفاده است.

پردا راردادی :

برای مشتریانی که در قالب مشتریان وفادار ، عاملین فروش و نمایندگان با شرکت از طریق اپلیکیشن

سفارش گذاری می نمایند در چارچوب قراردادهای فی مابین پرداختی خواهند داشت.


روش های ارسال

روش های ارسال نیز دو نوع می باشد:

ارسال پستی :

با انتخاب این روش بسته مربوط به کالای شما بصورت پیش کرایه توسط شرکت های پستی معتبر و یا باربری های معتبر حمل و تحویل شما می شود.

این روش برای خرید ها در سراسر ایران بجز شهر “مشهد” قابل استفاده است.

ارسال با موزع :

انتخاب این روش ارسال فقط برای شهر مشهد امکان پذیر است و دیگر مکان ها باید از ارسال پستی استفاده کنند.