برای انتقال بیشترین سود و ارایه تخفیف های متنوع و توزیع عادلانه آن ، به مشتریان وفادارتر با حجم خرید بالاتر، در اپلیکیشن، جشنواره ای از پروموشن ایجاد نموده ایم، که به هر مشتری با تناسب به فاکتور های خرید خود، طرحی با سطح پروموشن متفاوت تعلق خواهد گرفت

بخرید و لذت ببرید !