رتبه بندی مشتریان   

مجموعه ما در نظر دارد برای ایجاد عدالت در توزیع هدایای خرید، بر مبنای سه رتبه ذیل مشتریان خود را طبقه بندی نماید :


نمایندگان

به همکارانی گفته می شود که نمایندگی فروش ما را در حوزه جغرافیایی تعریف شده، طی یک قرارداد فی مابین، به عهده گرفته اند .

عاملین فروش

    به مشتریان و یا فروشگاه هایی گفته می شود که به صورت متوالی خرید می نمایند و شرایط پرداختی و خرید بین ما و آنها منعقد شده است .

مشتریان وفادار

مصرف کنندگانی هستند که حجم خرید متعدد و بالایی دارند.

کاملا واضح است در طبقات مطرح شده فوق، بیشترین سبد تخفیف ها و بسته های تشویقی جذاب به رتبه سوم(نمایندگان)تعلق خواهد گرفت و رتبه های دیگر نیز بخشی از این مزایا را شامل خواهند شد.