روش های ارسال نیز دو نوع می باشد:

ارسال پستی

با انتخاب این روش، بسته مربوط به کالای شما، بصورت پیش کرایه، توسط شرکت های پستی معتبر و یا باربری های معتبر حمل و تحویل شما می شود.

این روش برای خرید ها، در سراسر ایران بجز شهر “مشهد” قابل استفاده است.

ارسال با موزع

انتخاب این روش ارسال، فقط برای شهر مشهد امکان پذیر است و دیگر مکان ها، باید از ارسال پستی استفاده نمایند.